Platforma SmartZone (dříve SCG)

Moderní platforma virtuálních a hardwarových kontrolérů Ruckus nové generace vycházející z operátorského řešení SCG200. Zásadním rozdílem platformy SmartZone oproti Zonedirector je to, že tato platforma je navržena jako centralizované řešení řízení více hostovaných WLAN vSCGsítí, tj. ideální řešení pro poskytovatele „wlan-as-a-service,“ a to díky možnosti vytvoření více zákaznických profilů, které jsou od sebe logicky odděleny – tzv. multitenance systému. Zásadním rozdílem je striktní oddělení řízení sítě (tzv. ControlPlane) od uživatelských dat (tzv. DataPlane), a především mnohem více funkcí sítě je odbavováno přímo na lokálně nasazených přístupových bodech. AP s centrálním SmartZone kontrolérem komunikuje pomocí datově nenáročného protokolu LWAPP/CAPWAP (v řádech Kb/s) zabaleného do SSH tunelu.

Nasazení vzdálených WLAN po L3 se takto stává velmi jednoduchým, spojení s centrálním kontrolérem nevyžaduje nijak garantovanou a širokopásmovou linku, a dokonce i při ztrátě spojení jsou lokální AP schopna téměř a 100%-ně pracovat bez ztráty hlavní funkcionality.

Ideálním prostředkem pro hostování zákaznických řešení se tak stává virtuální varianta SmartZone (až 10 000 AP + možnost aktivního clusterování). Pro nasazení, kde je vyžadováno tunelování uživatelských dat, je možné využít hardwarových boxů SmartZone či dedikovaných virtuálních appliancí SmarZone-Dataplane.

Klíčové výhody SmartZone:

 

 Parametry systému:

Dostupné varianty: